Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Firma Deblice – vánoční stromky

Obec Volárna

Firma Deblice – vánoční stromky

Firma DEBLICE – lesy
tradičně prodává od 2.12. vánoční stromky na hájovně Bačov u Velkého Oseka
a to vždy v sobotu a neděli od 8:00 do 16:00 hod.
Jedle, smrky, borovice – které frézujeme i balíme, od českého pěstitele i z dovozu.
Více informací a kontakt na www.deblicelesy.cz <www.deblicelesy.cz>