Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2023), které se koná ve čtvrtek 26. 10. 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení.
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 3. Kontrola usnesení č. (06/2023)
 4. Smlouva o nájmu nebytových prostor – masáže.
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, WIC-NET. s.r.o.
 6. Zrušení finančních prostředků pro TJ Sokol Volárna na administrativní a projektové práce na akci “Oprava multifukčního hřiště”.
 7. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z.s..
 8. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – pronájem obecní hospody, čp. 65.
 9. Kupní smlouva na pozemek par. č. 1292.
 10. Rozpočtové opatření č. 6/2023
 11. Ostatní.
 12. Diskuse.
 13. Závěr.

Program