Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

svoz odpadů

Obec Volárna

svoz odpadů

Firma AVE Kolín s.r.o. oznamuje,
že z důvodu uzavření komunikace Třídvorská, Kolín, kde se nachází i Naše společnost,
může docházet k posunutí časů svozů odpadů ve Vaší obci.
Snažíme se udělat maximum pro nenarušení chodu společnosti a svezení všech odpadů.
Bohužel z důvodu objížďky mohou být svozy prováděny až v podvečerních hodinách.