Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Svoz nebezpečného odpadu, starého elektra

Obec Volárna

Svoz nebezpečného odpadu, starého elektra

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že dne 4.11. 2023 od 11:15hod do 12:00 hod bude svoz nebezpečného odpadu
a starého elektra.
Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán u sběrného dvora.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd. * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy, nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie, nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozařízení : ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky