Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

PTOECO AGRO s.r.o. – změna vydávání

Obec Volárna

PTOECO AGRO s.r.o. – změna vydávání

PROTECO AGRO s.r.o. oznamuje,
že došlo ke změně dne ve vydávání naturálií.
Naturálie se budou vydávat od 25.10. do 26.10.2023
Od 8:00 do 10:30 hod
Od 12:30 do 14:30 hod