Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Pneumatiky od traktoru

Obec Volárna

Pneumatiky od traktoru

Dne 4.11. proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu.
Kdo z občanů má zájem odevzdat do nebezpečného odpadu velké pneumatiky
z traktoru, musí dopředu nahlásit jejich počet, a to v úředních hodinách na OÚ do 19.10.2023.
V den svozu firma AVE tyto nahlášené velké traktorové pneumatiky převezme.
Nenahlášené velké traktorové pneumatiky nepřevezme.