Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Kastrace koček

Obec Volárna

Kastrace koček

Vážení občané,

naši milovaní mazlíčci jsou neoddělitelnou součástí naší obce, a proto se obracím na Vás s důležitým tématem, které se týká nejen nás, ale i jejich pohody – kastrování koček. S rychlým rozrůstáním kočičí populace jsou spojeny  nejen praktické obtíže, ale také zhoršení zdraví samotných zvířat. Proto Vás naléhavě vyzýváme k zvážení možnosti kastrování Vašich koček. Tím nejen pomáháte regulovat počet nechtěných potomků, ale přispíváte i k dlouhodobému zdraví Vašich miláčků. Máme v obci štěstí na výbornou veterinářku, (MVDr. Jana Máslíková, Obecní dvůr 79, Kolín, Tel: 607 520 458), která s obcí spolupracuje na očkování domácích mazlíčků, a která je připravena poskytnout veškerou podporu a informace v této  věci. Současně bychom Vás rádi informovali o spolku mimo naši obec, který se věnuje aktivnímu kastrování koček. Odkaz je www.feliti.cz. V případě dotazů je možné se obrátit na obecní úřad Volárna.

S přáním klidného a spokojeného soužití

Dana Bayerová, starostka obce