Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Exkrementy od psů

Obec Volárna

Exkrementy od psů

Vážení občané,
z důvodu velkého množství psích výkalů na veřejných prostranství v obci,
důrazně žádáme majitele psů, aby si po svých mazlíčcích výkaly uklízeli.
Dle vydané Obecně závazné vyhlášky obce Volárna ” O veřejném pořádku a
opatřeních k jeho zabezpečení” musí být psi na veřejné prostranství v obci
na vodítku a exkrementy zvířete neprodleně odstraněny.
Porušení této vyhlášky bude nahlášeno na správní orgán k projednání přestupku.