Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 11. 9. 2023

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 11. 9. 2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2023), které se koná v pondělí 11. 9. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení č. (04/2023)
  4. Záměr pronájmu Restaurace čp. 65.
  5. Záměr pronájmu místnosti v budově OÚ masáže.
  6. 6. Rozpočtové opatření č. 4/2023
  7. Ostatní.
  8. Diskuse.
  9. Závěr.

Program