Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání obce Volárna

Obec Volárna

Veřejné zasedání obce Volárna

Starostka obce Volárna,
Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 5/2023, které se koná v pondělí
11.9.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM:
1. Zahájení 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Kontrola usnesení č. (04/2023) 4. Záměr pronájmu Restaurace čp. 65. 5. Záměr pronájmu místnosti v budově OÚ – masáže. 6. Rozpočtové opatření č. 4/2023. 7. Ostatní. 8. Diskuse. 9. Závěr.