Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zájezd do Litoměřic

Obec Volárna

Zájezd do Litoměřic

TJ Sokol Volárna
pořádá v sobotu 9.9. 2023 zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH.
Odjezd v 6:00 hod od obecní hospody.
Zájemci se mohou hlásit u pana Václava Čapka čp. 34, na tel. čísle 603 249 369.