Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Firma Svoboda Lučice

Obec Volárna

Firma Svoboda Lučice

Firma Svoboda Lučice bude prodávat
v pondělí 4. září 2023 v 8:15 hod u autobusové zastávky nosné kuřice.

Stáří: 18 týdnů
Cena: 255,-Kč/kus
Barva: červená a černá

Objednání je možné na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.ucice@seznam.cz <mailto:svoboda.ucice@seznam.cz>