Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 26.6.2023

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 26.6.2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2023), které se koná v pondělí 26. 6. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení č. (03/2023)
  4. Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna – TDS a KBOZP.
  5. Vstupní čerpací stanice ČOV Volárna.
  6. Ostatní.
  7. Diskuse.
  8. Závěr.

Program