Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 4/2023, které se koná
v pondělí 26.6.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM

1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Kontrola usnesení č. (03/2023). 4. Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem “Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna – TDS a KBOZP. 5. Vstupní čerpací stanice ČOV Volárna. 6. Ostatní. 7. Diskuse. 8. Závěr.