Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Platba za komunální odpad

Obec Volárna

Platba za komunální odpad

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
 
kteří nemají ještě zaplacený poplatek za odvoz komunálního odpadu, že poslední termín k uhrazení poplatku je do 31. 3. 2023. Kdo zaplatil přes účet a nevyzvedl si známku na popelnici, ať tak učiní co nejdříve. Od 1. 4. 2023 kdo nebude mít na popelnici známku na rok 2023 nebude mu popelnice vyvezena.
 
Děkujeme. OÚ Volárna.