Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

Obec Volárna

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že v sobotu 25.3.2023 od 11:15 do 12:00 hod bude u sběrného dvora svoz nebezpečných odpadů, starého elektra.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozářízení : ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky

Pneumatiky od osobních automobilů, pouze 4ks na osobu.