Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Plánovaná odstávka elektrické energie

Obec Volárna

Plánovaná odstávka elektrické energie

ČEZ Distribuce a.s.
oznamuje občanům plánovanou odstávku elektrické energie a

to dne 24.2.2023 od 7:30 hod. do 11:00 hod.
Jedná se pouze o čísla popisná: 20, 21, 22, 23, 24, 25 a čp. 130.