Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva 5. 1. 2023

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva 5. 1. 2023

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2023), které se koná ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení č. (07/2022)
  4. Smlouva č. 1210400966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
  5. Ostatní.
  6. Diskuse.
  7. Závěr.

Veřejné zasedání, program