Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání obce Volárna 1_2023

Obec Volárna

Veřejné zasedání obce Volárna 1_2023

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 1/2023, které se koná ve čtvrtek
5.1.2023 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu * Kontrola usnesení č. 7/2022 * Smlouva č. 1210400966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
* Ostatní * Diskuse * Závěr