Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání 19.12.2022

Obec Volárna

Veřejné zasedání 19.12.2022

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2022), které se koná v pondělí 19. 12. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (06/2022)
 4. Vnitřní směrnice č. 2/2022 “Významné životní události občanů obce Volárna”.
 5. Cena vodného a stočného na rok 2023.
 6. Ceník za nájem a hřbitovní služby v roce 2023.
 7. Dodatek Ave Kolín s.r.o. na rok 2023.
 8. Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006 C 17 15.
 9. Žádost o podporu v roce 2023, ZO ČSOP Polabí.
 10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 11. Smlouva o poskytnutí služeb, Libor Černohlávek.
 12. Navýšení odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva.
 13. DSO Mikroregion Kolínské Zálabí, návrh rozpočtu a střednědobý výhled.
 14. Střednědobý výhled na rok 2023.
 15. Návrh rozpočtu na rok 2023.
 16. Rozpočtové opatření č. (07/2022)
 17. Ostatní.
 18. Diskuse.
 19. Závěr.

Program 7_2022