Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

PTAČÍ CHŘIPKA – opatření

Obec Volárna

PTAČÍ CHŘIPKA – opatření

Státní veterinární správa z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR
vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od středy 14.12.2022.
Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit
chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí
alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt
chované drůbeže s volně žijícími ptáky.
Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách obce Volárna.