Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva obce Volárna 24. 11. 2022

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva obce Volárna 24. 11. 2022

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2022), které se koná ve čtvrtek 24. 11. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (05/2022)
 4. Zhodnocení volných finančních prostředků – termínovaný vklad
 5. Schválení inventární komise
 6. Dodatek ke smlouvě č. 1006 C 17 15
 7. Odpisový plán na rok 2023
 8. Rozpočtové opatření č. (06/2022)
 9. Ostatní.
 10. Diskuse.
 11. Závěr.

Veřejné zasedání 6_2022