Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Obec Volárna

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 6/2022,
které se koná ve čtvrtek 24.11.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. * Kontrola usnesení č. 5/2022. * Zhodnocení volných finančních prostředků – termínovaný vklad. * Schválení inventární komise. * Dodatek ke smlouvě č. 1006 C 17 15. * Odpisový plán na rok 2023. * Rozpočtové opatření č. 6/2022 * Ostatní * Diskuse * Závěr