Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Volárna

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Volárna pořádá
v sobotu 26.11.2022 od 17:00 hod
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Vystoupí děti z MŠ Jestřábí Lhota také Volárenský sbor a budou hrát
vánoční písničky, podávat se bude svařáček, čaj, perníčky, vánočka..
Přijde si užít první vánoční advent a načerpat vánoční náladu..