Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Odečty elektroměrů v obci Volárna

Obec Volárna

Odečty elektroměrů v obci Volárna

ČEZ Distribuce upřesňuje dny odečtů elektroměrů v obci Volárna.
Odečty v obci budou ve dnech 22.11 a 23.11.2022