Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Mikulášská nadílka

Obec Volárna

Mikulášská nadílka

Obec Volárna
pořádá v sobotu 3.12. od 14:00 hod v obecní hospodě
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
Srdečně jste všichni zváni.