Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Mikulášská nadílka

Obec Volárna
pořádá v sobotu 3.12. od 14:00 hod v obecní hospodě
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
Srdečně jste všichni zváni.