Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obec Volárna

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Nebezpečný odpad a elektro bude v sobotu 12.11.2022 od 11:15 – 12:00 hod u sběrného dvora.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd. * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy – nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie – nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozařízení – ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory, apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky