Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Posvícenská zábava

Obec Volárna

Posvícenská zábava

Obecní úřad Volárna,
pořádá v sobotu 12.11.2022 od 20:00 hod, v obecní hospodě,
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU.
K tanci a poslechu hraje skupina LADY AND GENTLEMAN.
Vstupné 100,–Kč
Všichni jste srdečně zváni.