Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Volárna 4/2022

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2022), které se koná v pondělí 12. 9. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení č. (03/2022)
  4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
  5. Rozpočtové opatření č. (04/2022)
  6. Ostatní.
  7. Diskuse.
  8. Závěr.

Program 42022