Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 14. 7. 2022

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2022), které se koná ve čtvrtek 14. 7. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení č. (02/2022)
  4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
  5. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu.
  6. Rozpočtové opatření č. (03/2022)
  7. Ostatní.
  8. Diskuse.
  9. Závěr.

Program 322

  1.