Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Užívání pitné vody

MÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, dočasně omezuje užívání
pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a to od 1.7.2022 do 31.8.2022.

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům!