Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Upozornění o postupujícím kouři z požáru v Hřensku

Obec Volárna

Upozornění o postupujícím kouři z požáru v Hřensku

Milé starostky a starostové,

ráda bych Vás informovala o situaci, která potkala nejen náš kraj. Ale měli byste být v obraze a uklidnit a informovat občany. Od včerejšího večera řešilo Krajské operační středisko HZS více než 70 planých událostí v souvislosti s kouřem pocházejícím z požáru v Hřensku.

Aktuálně je kouř zaznamenatelný na severní polovině kraje. Ale teď už je cítit i na Říčansku a postupuje dál. Chemická laboratoř Kamenice provedla měření kvality ovzduší v okolí D11, Lysé nad Labem. Naměřeno podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého, oxidů dusíku. 

Subjektivně není dýchání příjemné, štiplavý zápach, zakouřeno.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ČHMÚ zpracovává prognózu dalšího šíření oblaku kouře napříč republikou.

Občané by se měli chovat jako při smogu:

–              Omezení pohybu venku

–              Omezení větrání

Doporučení pro občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky.

Děkuji, srdečně Vás zdravím. 

 

Mgr. Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257280227
e-mail: peckova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz