Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání 23.5.2022

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2022), které se koná v pondělí 23. 5. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (01/2022).
 4. Počet členů zastupitelstva do komunálních voleb 2022
 5. Výběr dodavatele vchodových dveří do Obecní hospody
 6. Smlouva o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IZ126002676/001
 7. Obecně závazná vyhláška obce Volárna o veřejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení
 8. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemku p. č. 893/8
 9. Žádost o příspěvek MŠ Jestřabí Lhota
 10. Žádost o příspěvek na výstavbu chodníků
 11. Nové pojištění majetku a odpovědnosti obce
 12. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 13. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
 14. Rozpočtové opatření č. (02/2022)
 15. Ostatní.
 16. Diskuse
 17. Závěr
Program 222