Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Ukončení období déletrvajícího sucha

Obec Volárna

Ukončení období déletrvajícího sucha

Středočeský kraj oznamuje ukončení období détrvajícího sucha, které bylo vyhlášené dne 24.3.2022
pro celé území Středočeského kraje.