Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Poplatky 2022 za komunální odpad a psa

Obec Volárna

Poplatky 2022 za komunální odpad a psa

Na rok 2022 byly schváleny poplatky komunálního odpadu a poplatky za psa v této výši:

Komunální odpad: 650,–Kč/osobu
Poplatek za psa: 100,–/pes