Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání Zastupitelstva obce Volárna 8/2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (08/2021), které se koná v pondělí 20. 12. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (07/2021).
 4. Časový plán obce Volárna PZKO 2020.
 5. Vnitřní směrnice obce Volárna č.1/2018.
 6. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 7. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 8. Ceník za nájem a hřbitovní sužby za rok 2022
 9. Smlouva o spolupráci o zajišťování a financování dopravní obslužnosti platná od 1.1.2022.
 10. Dodatek AVE Kolín s.r.o. na rok 2022.
 11. Cena vodného a stočného na rok 2022.
 12. Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Velký Osek.
 13. Žádost o exhumaci v souladu s paragrafem 2 písm. m) zákona o pohřebnictví.
 14. Žádost o spolupráci a podporu Domácí hospic Kolín.
 15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby.
 16. Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace obce Volárna na období 2022-2031.
 17. Střednědobý výhled na rok 2022.
 18. Odpisový plán na rok 2022.
 19. Návrh rozpočtu na rok 2022.
 20. Schválení inventární komise.
 21. Rozpočtové opatření č. (08/2021)
 22. DSO Mikroregion Kolínské Zálabí, návrh rozpočtu a střednědobý výhled.
 23. Ostatní.
 24. Diskuse
 25. Závěr

 

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna č. 8/2021, které se koná v pondělí 20.12.2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program 082021