Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Cena vodného 51,56 Kč/m3 s DPH

Cena stočného 49,36 Kč/m3 s DPH