Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Obec Volárna

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Cena vodného 51,56 Kč/m3 s DPH

Cena stočného 49,36 Kč/m3 s DPH