Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Svoz nebezpečného odpadu

Obec Volárna

Svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad Volárna,
oznamuje občanům, že dne 27.11.2021 od 11:15 do 12:00 bude “SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A STARÉHO ELEKTRA”.
Jako vždy u sběrného dvora.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
– Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.
– Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
– Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
– Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
– Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory, apod.
– Baterie a monočlánky
– Akumulátory z osobních aut a motocyklů
– Zářivky a výbojky