Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 25. 10. 2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2021), které se koná v pondělí 25. 10. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola unesení č. 06/2021
  4. Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
  5. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z. s.
  6. Rozpočtové opatření č. 07/2021
  7. Ostatní
  8. Diskuse
  9. Závěr

Program 072021