Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání 6/2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2021), které se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola unesení č. 05/2021
  4. Rozpočtové opatření č. 06/2021
  5. Ostatní
  6. Diskuse
  7. Závěr

Program 62021