Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Pomoc obcím zasažené tornádem

Obecní úřad Volárna informuje občany, že
finanční částka, která se vybrala od občanů je 25 900,–
Přispělo celkem 22 občanů.
Tato částka spolu s částkou 50 000,– od obce Volárna půjde na poničenou obec Tvrdonice.