Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 26. 8. 2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2021), které se koná ve čtvrtek 26. 8. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola unesení č. 04/2021
 4. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru s Rema Systém ,a. s.
 5. Schválení transparentního účtu obce, na který se poukážou finanční prostředky od obce Volárna
 6. Schválení finanční částky a transparentního účtu obce, na který se poukážou finanční prostředky od obyvatel obce Volárna
 7. Schválení faktury od Cetin, a. s. , Havarijní stav mostku p. č. 1171/2, poškození optického kabelu
 8. Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
 9. Rozpočtové opatření č. 05/2021
 10. Ostatní
 11. Diskuse
 12. Závěr

Program 5