Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 1. 7. 2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2021), které se koná ve čtvrtek 1. 7. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola unesení č. 03/2021
 4. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu s ADRA Development s.r.o
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6002676/SOBS/001
 6. Žádost o spolupráci Domácí hospic Srdcem, z.s.
 7. Výběr dodavatele modrých popelnic na papír
 8. Rozpočtové opatření č. 04/2021
 9. Ostatní
 10. Diskuse
 11. Závěr

Program 4/2021