Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání 25.3.2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2021), které se koná ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola unesení č. 01/2021
 4. Schválení Dodatku s AVE Kolín s.r.o. na rok 2021 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
 5. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 6. Žádost o finanční podporu pro neziskovou organizace “Zdravotní Klaun, o.p.s.”
 7. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu
 8. Rozpočtové opatření č. 02/2021
 9. Ostatní
 10. Diskuse
 11. Závěr

Program 2 2021