Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání 11. 2. 2021

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2021), které se koná ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
 3. Kontrola usnesení č. (08/2020)
 4. Finanční příspěvek na provoz Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota pro rok 2021
 5. Schválení ceníku za služby s AVE Kolín s.r.o. na rok 2021
 6. Žádost Handicap Centrum Srdce o.p.s. v Chotěšicích
 7. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí. Páchová
 8. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí. Drahovzalová
 9. Schválení Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Obecní hospoda p. Šmejkal
 10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby k p.č. 893/46
 11. Smlouva pro umístění Z BOXU a spolupráci při jeho provozování
 12. Rozpočtové opatření č.(01/2021)
 13. Ostatní
 14. Diskuse
 15. Závěr

Program 12021