Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2021

Obec Volárna

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2021

VODNÉ: 51,56Kč  s DPH / 1 m3

STOČNÉ: 47,94Kč s DPH/ 1 m3

Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.