Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2021

VODNÉ: 51,56Kč  s DPH / 1 m3

STOČNÉ: 47,94Kč s DPH/ 1 m3

Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.