Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání

Starostka obce Volárna,
Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 8/2020, které se koná ve čtvrtek
17.12.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení č. (07/2020)
4. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2021
5. Cena vodného a stočného na rok 2021
6. Dohoda o provedení práce
7. Smlouva o umožnění realizovat stavbu s KSÚS
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 3/2020 o místních poplatcích za shromažďování odpadu
9. Zadání územního plánu obce Volárna veřejnou vyhláškou
10. Návrh rozpočtu na rok 2021
11. Střednědobý výhled na rok 2021
12. Odpisový plán na rok 2021
13. Rozpočtové opatření č. (06/2020)
14. Ostatní
15. Diskuse
16. Závěr