Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Pachtovné

Oznamujeme občanům,
kterým ZOD Zálabí se sídlem v Ovčárech vyplácí pachtovné za pozemky formou složenky, že mají možnost si do 16. prosince vyzvednou pachtovné hotově v sídle společnosti, nebo písemně oznámit číslo bankovního účtu, na který jim bude pachtovné zasláno.
Ti, kteří nemohou tyto způsoby výplaty využít, mohou požádat o vyplacení pachtovného v místě jejich bydliště.
Způsob a termín výplaty je nutné si vždy dojednat telefonicky na čísle 321 737 134 nebo 602 251 911.