Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Omezení školních spojů ve dnech 21. a 22. 12. 2020

Obec Volárna

Omezení školních spojů ve dnech 21. a 22. 12. 2020

Vážení zástupci měst a obcí,

dovolte mi, abych Vás informoval, že v souvislosti s aktuálním nařízením Vlády České republiky o ukončení školní výuky již ke dni 18. 12. 2020, budou na některých linkách omezeny vybrané autobusové spoje plnící primárně funkci školních spojů a to ve dnech původně očekávaného školního vyučování, tedy 21. a 22. 12. 2020.

Opatření se týká pouze některých spojů, jejichž omezení generuje přímé finanční úspory (tedy jejich zrušením nevznikají dodatečné náklady v podobě přístavných či odstavných jízd). V naprosté většině případů se jedná o spoje, které jsou ve stávajících jízdních řádech označeny příslušnou časovou poznámkou omezující jejich jízdu v období mezi 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Z důvodu časové tísně a velmi omezeného období platnosti tohoto opatření (pouze dva dny), nebudou tyto informace zveřejněny přímo na dotčených zastávkách. Pro linky zařazené v systému PID budou informace zveřejněné na stránkách www.pid.cz a to vč. integrovaného vyhledávače spojení, pro ostatní linky byli požádáni dopravci o zveřejnění této informace na svých webových stránkách, popřípadě vývěskou ve vozidlech.

Budeme rádi, pokud zajistíte předání těchto informací občanům například prostřednictvím vašich webových stránek.

Děkujeme Vám za pochopení i spolupráci

Tomáš Duroň