Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 19. 11. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2020), které se koná ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení č. (06/2020)
 4. Veřejná vyhláška č. 1/2020 o místních komunikacích
 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování odpadů na území obce Volárna
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na „Propustek Volárna“
 7. Schválení výstavby rodinných domů na par.č. 903/101
 8. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z. s.
 9. Schválení inventární komise
 10. Rozpočtové opatření č. (05/2020)
 11. Ostatní
 12. Diskuse
 13. Závěr

program_072020